THI CÔNG HỆ THỐNG CAMERA 7 MẮT - 4M TẠI KHU TẬP THỂ QUÂN ĐỘI HOÀNG MAI - HÀ NỘI

12164189