Hướng dẫn cài đặt phần mềm GDMSS (camera Dahua ) trên điện thoại

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM GDMSS TRÊN ĐIỆN THOẠI

1.     Tải phần mềm trên điện thoại:

-      Trên Iphone: phần mềm IDMSS

-      Trên ANDROI - Sasmung, LG, Oppo,… : phần mềm GDMSS

2.     Cài đặt phần mềm:

3.     Đăng nhập trên phần mềm:

Làm theo hướng dẫn theo các hình sau (chú ý nội dung khoanh đỏ)

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3


 

4

 

 

 

5

 

 

 

6


 

 

7

 

 

8


 

 

9

 

 

 

 

 

Điền các nội dung theo mẫu sau:    

Tên: tùy khách đặt

SN: dãy số trên đầu ghi hình

Tên đ. nhập:

Mật khẩu:

Xem tr. Tiếp : mạng khỏe thì chọn “chính”, yếu thì chọn “phụ”

Xem Lại : mạng khỏe thì chọn “chính”, yếu thì chọn “phụ”

 

Sau đó chọn : BẮT ĐẦU XEM TRỰC TIẾP

 

 ĐỐI VỚI CÁC LẦN XEM SAU:

1.     Vào phần mềm

2.     Chọn hình camera

 

 

 

3.     Chọn tên CAMERA muốn xem.

 

 

-      Nếu muốn xem tất cả các camera: chọn mục 1

-      Nếu muốn xem 1 vài camera chọn mục 2

 

 4.      

 

-      Tích chọn các camera muốn xem

-      Sau đó chọn Bắt đầu xem trực tiếp

 

 

 HƯỚNG DẪN XEM LẠI

1.     Vào phần mềm

2.     Làm theo các bước sau: chú ý nội dung khoanh đỏ

1

 

2

 

3

 

4