Thi công hệ thống camera tại TP Ninh Bình 15.5.2019

2345